Garantie

HOE LANG LOOPT DE GARANTIE OP MIJN ARTIKEL?
Wij doen ons uiterste best om bij elk product expliciet de garantietermijn te vermelden. U kan dit dus terugvinden op de productpagina van het product dat u bestelt. De minimumgarantie is steeds 2 jaar.

WAT MOET IK DOEN INDIEN IK DENK DAT MIJN ARTIKEL ONDER GARANTIE VALT?
Contacteer ons op info@bagazoo.com met de omschrijving van de schade. Indien mogelijk, voeg al een digitale foto van de schade bij uw bericht zodat we u sneller kunnen helpen. Vergeet aub ook uw bestelnummer niet.

HOE VERLOOPT DE GARANTIEPROCEDURE CONCREET?
Indien het artikel wel degelijk onder garantie valt zijn er verschillende mogelijkheden:

Het artikel valt nog te repareren
Omwille van administratieve en logistieke redenen verkiezen wij dat u de reparatie zelf laat uitvoeren en wij de kosten van de reparatie terugbetalen. Daarvoor dient u enkel het bonnetje van de reparatie in te scannen en door te mailen. Indien u geen mogelijkheid hebt om de reparatie zelf te laten uitvoeren zal Bagazoo dit doen voor u. In dat geval zullen we u informeren of het artikel bij u wordt opgehaald of dat u het naar ons dient op te sturen. Indien u het dient op te sturen worden de retourkosten terugbetaald door Bagazoo.

Het artikel valt niet meer te repareren
De kans bestaat dat de fabrikant het artikel nodig heeft ter controle. In dat geval zullen we u informeren of het artikel bij u wordt opgehaald of dat u het naar ons dient op te sturen. Indien u het dient op te sturen worden de retourkosten terugbetaald door Bagazoo. Indien de fabrikant het artikel niet nodig heeft voor de garantieprocedure hebben wij genoeg aan de foto('s) die u doorstuurt per mail. Vervolgens zal het artikel vervangen worden door hetzelfde artikel (indien voorradig) of een gelijkaardig artikel van dezelfde waarde. Indien dat niet mogelijk is wordt een tegoedbon afgeleverd voor de totale aankoopwaarde.


KUNNEN JULLIE HET WAT FORMELER VERWOORDEN?
De garantietermijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bagazoo staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Voor zover toepasbaar zijn de garantietermijnen steeds vermeld bij de productomschrijving. In geval van twijfel zal de mening van de leverancier van Bagazoo bepalend zijn. U dient aandachtig de garantievoorwaarden van de producent door te nemen voor het eerste gebruik van het product. Goederen met gebreken die terecht onder de garantie vallen zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. Indien een door u aangekocht product terecht onder de garantie valt dient u contact op te nemen met Bagazoo teneinde afspraken te kunnen maken over reparatie of eventuele vervanging. Dit kan u het beste doen door een email te sturen naar info@bagazoo.com of een brief naar het volgende adres: Camap- Bagazoo, Beemdstraat,29 1061 Ruisbroek, België.


Een voucher ter waarde van de tas heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.